Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 5 lipca 2022 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 16.lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skierniewice.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.   Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.   Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz  z 2005 r.   Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,  poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218  z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 roku Nr  28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106. poz. 675) zarządzam  co następuje:

 

§ 1.
Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Skierniewice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3
Traci moc zarządzenie Nr 110/07 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia   27 grudnia 2007 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 9/09 z dnia 10 marca 2009 r .Nr 5/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.i  Nr 20/2010 z dnia 29 paĽdziernika 2010 r.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2011.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2011-02-16 15:35:15.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2011-02-16 15:35:15.
czytano: 4525 razy, id: 4091
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-12-15
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2016-04-26
Aktualizacja
Marcin Urbański

2013-06-18
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-03-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-03-08
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-02-16
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2011-02-16
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022