Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 20 sierpnia 2022 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Strona główna » Ogłoszenia i Komunikaty » KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice

 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

 

z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice Na podstawie  rozporządzenia Rady  Ministrów  z dnia  9 października 2020 r. w  sprawie  ustanowienia określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.  U.  z  2020r. poz. 1758), ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1) przyjmowanie Interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  zdalnej  (telefonicznie,  pocztą  elektroniczną)  za pośrednictwem Wydziału właściwego do załatwienia sprawy. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Urzędu potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,

2) przybycie Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Urzędu, może skutkować odmową zgody na wejście Interesanta na teren Urzędu,

3) osoby  wchodzące  na  teren  Urzędu  są  obowiązane  stosować  środki  do  dezynfekcji  rąk,  z  wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, 

4) przez cały czas trwania wizyty w Urzędzie Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, 

5) dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów),

6) na terenie Urzędu wraz z umówionym Interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko w przypadku gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy, tj. w przypadku obsługi: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, 

7) na  terenie  Urzędu  obowiązuje  zasada  dystansowania  się  od  innych  osób,  w  tym  pracowników  Urzędu - wymagane jest zachowanie 2m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu,

8) w  trakcie  przebywania  na  terenie  Urzędu  Interesant  ma  obowiązek  ograniczyć  rozmowy  (w  tym  także używanie telefonów komórkowych) oraz obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi,

9) Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie, 

10) umówiona wizyta w Urzędzie nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Opłaty i należności będą mogły być bezpośrednio regulowane w kasie Urzędu Miasta, jednakże ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną (numery rachunków są dostępne w BIP, zakładka: konta bankowe). 

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników Urzędu w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren Urzędu. 

Godziny pracy Urzędu: 8.00 –16.00 Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów Urzędu Miasta Skierniewice:

1) korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, ponadto wszelkie podania i wnioski można wrzucać do specjalnej skrzynki podawczej, która została ustawiona przy wejściu do Ratusza.  

2) kontakt z Biurem Obsługi Interesanta tel. 46 834-51-66

3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (epuap.gov.pl) 4)telefoniczny lub e-mail z poszczególnymi wydziałami/referatami Urzędu Miasta (numery telefonów i adresy e-mail do wydziałów/referatów są dostępne na stronie internetowej Ratusza). Wszystkich Mieszkańców proszę o rozwagę i ograniczenie wizyt w Urzędzie.  Prezydent Miasta /-/ Krzysztof Jażdżyk

Źródło informacji: Wanda Czerwińska. Data utworzenia: 2020-10-14.
Wprowadził do systemu: Dominik Grześkowiak. Data wprowadzenia: 2020-10-14 15:24:26.
Zatwierdził do publikacji: Dominik Grześkowiak. Data publikacji: 2020-10-14 15:24:26.
czytano: 466 razy, id: 18159
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-18
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2020-11-18
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2020-10-14
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-10-14
Nowa wiadomość
Dominik Grześkowiak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022