Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicepiątek, 24 maja 2024 r.

imieniny: Joanny, Zuzanny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Strona główna » Dotacje » Dotacje 2021 » KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice z zakresu:

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 1. Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) - z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych  ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice pokój nr 124, 125.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice,  pokój nr  124, 125.
 4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 5. Nie będą przyjmowane zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.
 6. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
 1. zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 2. zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
 1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru.
 2. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.         

                                                                                               Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                          Edyta Cieślak

                                                                                               Naczelnik Wydziału Rozwoju                                                                                            Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych

Kategoria główna artykułu to: Dotacje 2021.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Jadwiga Majewska. Data utworzenia: 2021-01-05.
Wprowadził do systemu: Dominik Grześkowiak. Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:04:53.
Zatwierdził do publikacji: Dominik Grześkowiak. Data publikacji: 2021-01-05 10:04:53.
czytano: 256 razy, id: 18457
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-05
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2021-01-05
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2021-01-05
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2021-01-05
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2021-01-05
Nowa wiadomość
Dominik Grześkowiak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024