Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 5 lipca 2022 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Spis telefonów do Urzędu Miasta

Strona główna » Spis telefonów » Spis telefonów do Urzędu Miasta

 

 

1. 46 834-51-51 Fax- Sekretariat 23

2. 46 834-51-00 Sekretariat

3. 46 834-51-00

  • Prezydent
  • I Z-ca Prezydenta
  • Z-ca Prezydenta

4. 46 834-51-05 Sekretarz Miasta

5. 46 834-51-23 Skarbnik Miasta

6. 46 834-51-55 Geodeta Miasta

7. 46 834-51-94 Rzecznik Prasowy Wydział Organizacyjny , Referat Zamówień Publicznych

 
1. 46 834-51-10 - Naczelnik
2. 46 834-51-11 - Z-ca Naczelnika
3. 46 834-51-09 - Sprawy organizacyjne urzędu
4. 46 834-51-08 - Referat Zamówień Publicznych
5. 46 834-51-13 - Kadry
6. 46 834-51-14 - Informatycy
7. 46 834-51-16 - BHP , ewid.śr.trwałych
8. 46 834-51-88 - zamówienia publiczne, spr. socjalne
9. 46 834-51-17 - Archiwum urzędu

 
Wydział Spraw Obywatelskich
 
1. 46 834-51-18 Naczelnik
2. 46 834-51-19 Dowody  osobiste
3. 46 834-51-20 Ewidencja  ludności , zameldowania, wymeldowania
4. 46 834-51-21 Meldunki cudzoziemców, stowarzysz., wyd. dowodów osob.
5. 46 834-51-22 Wymeldowania ,informacje adresowe, sprawy wojskowe

 
Wydział Finansowy
 
1. 46 834-51-24 Naczelnik
2. 46 834-51-29 Z-ca Naczelnika  - rozliczanie środków unijnych 
3. 46 834-51-29 Dotacje organiz. pozarząd.
4. 46 834-51-07 Użytkowanie wieczyste i kontrola wewnętrzna
5. 46 834-51-25 Płace
6. 46 834-51-30 Księgowość 
7. 46 834-51-33 Księgowość 
8. 46 834-51-32 rozliczenie dotacji,płatności faktur
9. 46 834-51-34 Kasa
10. 46 834-51-31 środki trwałe
11. 46 834-51-31 przelewy,fundusz FGZGiK
 
Referat Dochodów
 
1. 46 834-51-26 Podatki od śr. transportu
2. 46 834-51-27 Podatki: rolny i od nieruchomosci
3. 46 834-51-28 Podatki: rolny i od nieruchomosci

 
Wydział  Dróg i Komunikacji
 
1. 46 834-51-35  Naczelnik
2. 46 834-51-36  Inżynieria ruchu
3. 46 834-51-36  Zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości
4. 46 834-51-37  Przygotowanie i nadzór inwestycji  drogowych
5. 46 834-51-61  Przygotowanie i nadzór inwestycji  drogowych
6. 46 834-51-38  Rejestracja pojazdów
7. 46 834-51-39  Rejestracja pojazdów
8. 46 834-51-40  Prawa jazdy ,stacje kontroli pojazdów,ośrodki szkol. kierowców
9. 46 834-51-42  Zajęcie pasa drogowego, remont nawierzchni dróg
10. 46 834-51-43 Oświetlenie i odwodnienie ulic

 
Wydział  Inwestycji Kubaturowych
 
1. 46 834-51-41 Naczelnik
2. 46 834-51-44 Przygotowanie i nadzór  inwestycji komunalnych
3. 46 834-51-45 Przygotowanie i nadzór  inwestycji komunalnych
4. 46 834-51-46 Przygotowanie i nadzór  inwestycji komunalnych
 
Referat Funduszy Inwestycyjnych
 
1. 46 834-51-83 Referat Funduszy Inwestycyjnych

 
Wydział Geodezji Katastru  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 
1. 46 834-51-47  Naczelnik
2. 46 834-51-55    GEODETA MIASTA, Z-ca Naczelnika
3. 46 834-51-49    Przekszt.użyt wiecz. w pr. wł,  dzierżawy, karty wędkarskie,
                          rejestr sprzętu pływackiego
4. 46 834-51-49    Użyt. wieczyste,opłaty z tyt. trwałego zarządu
5. 46 834-51-53    Gospodarka nieruchomosciami Skarbu Państwa
6. 46 834-51-50    Gosp. nieruchomościami  komunaln.,nabywanie,sprzedaż
7. 46 834-51-50    Numeracja nieruchomości, sprzedaż mieszkań
8. 46 834-51-51    ZUD, podziały nieruchomości
9. 46 834-51-59    Oś.  Dok  .Geod.ewidencja gruntów miasta
10. 46 834-51-48    Zgody na wejście w teren 
11. 46 834-51-54  Mapy  numeryczne
12. 46 834-51-60  Powiatowy zasób geodezyjny
13. 46 834-51-52  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
14. 46 834-51-55  Zwroty wywłaszczonych nieruchomości,opłaty adiacenskie

 
Wydział Architektury i Budownictwa
 
1. 46 834-51-56  Naczelnik
2. 46 834-51-57  Warunki zabudowy  ,pozwolenia na budowę
3. 46 834-51-58 Zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę

 
Biuro Rady Miasta
      
1. 46 834-51-67  Przewodniczący  Rady Miasta 
2. 46 834-51-68  Kierownik Biura Rady Miasta

 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
1. 46 834-51-69 Naczelnik Wydziału
2. 46 834-51-70 Zieleń, schroniska dla bezd zwierząt
3. 46 834-51-71 Sprawy lokalowe
4. 46 834-51-72 Dodatki mieszkaniowe
5. 46 834-51-73 Referat Ochrony Środowiska, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

 
BIURO PROJEKTU Uzdrowisko
 
1. 46 834-51-75 Kierownik

 
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych
 
1. 46 834-51-76  Naczelnik
2. 46 834-51-77  Ewidencja działalności gospodarczej, Licencje transportowe
3. 46 834-51-77  Sprawy Społeczne: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Skierniewicka Rodzina +, Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej, Skierniewicka Karta Seniora,
4. 46 834-51-78  Sport, Targowisko, Apteki
5. 46 834-51-79  Organizacje pozarządowe, Zdrowie, Rewitalizacja
6. 46 834-51-79  Wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 

 
Wydział   Edukacji
 
1. 46 834-51-80  Naczelnik 
2. 46 834-51-81  Nadzór nad szkołami, obsł. finans. szkół
3. 46 834-51-82  Stypendia, sprawy kadrowe jednostek organizacyjnych
 
Referat Zarządzania Kryzysowego ul. Al.Rataja
 
1. 46 833-36-11w 470  Inspektor

 
Urząd Stanu Cywilnego: 46 834-51-97
 
Miejski Rzecznik Konsumentów: 46 834-51-99

 
Wydział   Kultury Sportu i Promocji Miasta
 
1. 46 834-51-90  Naczelnik
2. 46 834-51-91  Kultura
3. 46 834-51-92  Promocja i współpraca z zagranicą
4. 46 834-51-93 Stowarzyszenia sportowe

 
Biuro Prasowe
 
1. 46 834-51-94 Rzecznik Prasowy

 
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - 694-477-528  ul. Stefana Batorego 64H

pok. 31

Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 46 833-39-14   ul. Jagiellońska 20 pok. 111.
Miejska Pracownia Urbanistyczna – 46 832-57-74 

 

 

 

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2007-12-31 00:14:22.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2007-12-31 00:14:22.
czytano: 38965 razy, id: 350
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-23
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-11-29
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-11-29
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-11-28
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2015-05-27
Aktualizacja wiadomości


2013-06-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-03-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-03-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-03-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2013-03-12
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-05-15
Aktualizacja wiadomości


2012-05-15
Aktualizacja wiadomości


2012-05-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2012-02-22
Aktualizacja wiadomości


2012-02-14
Aktualizacja wiadomości


2012-02-07
Aktualizacja wiadomości


2011-11-25
Aktualizacja wiadomości


2011-11-25
Aktualizacja wiadomości


2011-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2011-06-10
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-09-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2010-03-17
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-07-31
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-07-15
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2009-04-09
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-11-25
Aktualizacja wiadomości


2008-11-14
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-02-11
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-01-29
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2008-01-29
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2007-12-31
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2007-12-31
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022