Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 28 maja 2022 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dla których organizatorem jest Miasto Skierniewice.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Skierniewice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 2 lutego 2015 r.

Nazwa rejestru:
Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi:
Wydział Kultury i Promocji Miasta
Urząd Miasta Skierniewice
ul. Senatorska 12, tel. 46 834 5191

Sposób udostępniania:

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2014-02-28.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2012-05-29 11:39:59.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2012-05-29 11:39:59.
czytano: 4393 razy, id: 4583
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2020-02-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-18
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-18
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-04-11
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-01-29
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2018-01-29
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników


2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników


2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników


2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników


2016-10-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-10-04
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-12-11
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-12-11
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-12-11
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-12-11
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-20
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-10
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-10
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-11-10
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-07-07
Aktualizacja załącznika/ załączników


2015-07-07
Dodanie załącznika/ załączników


2015-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2015-02-02
Aktualizacja wiadomości
Marcin Urbański

2014-03-17
Aktualizacja wiadomości


2013-07-25
Aktualizacja załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-07-25
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-04-23
Dodanie załącznika/ załączników


2012-05-29
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2012-05-29
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022