Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 11 grudnia 2023 r.

imieniny: Bina, Waldemar

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

 ZARZĄDZENIE NR 3.2013

Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 2 stycznia 2013 roku
 
 
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
 
Na podstawie art. 222 ust. 4  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz. U. z 2009 Nr 157, p. 1240 z późń. zm.), oraz § 16 Uchwały Nr XXXI/134/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2013 rok zarządzam co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXXI/134/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 roku, dokonuje się następujących zmian:
 
1. W tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.
 
2. W tabeli 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.” w dziale 700, rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie nieruchomości” zwiększa się wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2013 roku oraz wartość zakupów inwestycyjnych o kwotę 293 000 zł, jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu: UM Skierniewice.   
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2013-01-18.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:30:29.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-01-18 15:30:29.
czytano: 1391 razy, id: 5026
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-18
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-18
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2023