Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 16 sierpnia 2022 r.

imieniny: Joachim, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: we sprawie afrykańskiego pomoru świń ASF

WICEWOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź,  6 października 2016 r.
    
IA-IV.9111.46.2016

 

                                                                          Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
                                                                           /wszyscy/
                                                                           w województwie łódzkim


                 W ślad za pismami znak; IA-IV.9111.11.2014 i znak IA-IV.9111.46.2016, informuję, że z powodu istotnego wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski oraz pogorszenia się sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się znacznie ryzyko przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa. Choroba afrykańskiego pomoru świń rozwija się zwiększając obszar występowania.
            W powyższej sprawie w dniu 8 września br. odbyło się posiedzenie Rządowego  Zespołu  Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Celem posiedzenia Zespołu było omówienie podejmowanych  i zaplanowanych działań w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terytorium naszego kraju.
           Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii na terenie Polski wystąpił   dwudziesty trzeci przypadek tej choroby u świń domowych od początku wystąpienia ASF w Polsce tj. od 17 lutego 2014 roku, a aż dwudziesty w bieżącym roku. Służby weterynaryjne stwierdziły 112 przypadków ASF u dzików.
            Ponadto, informuje, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zawarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem ASF na  terenie Polski. Dane w tym zakresie są umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl.
            W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o bieżące śledzenie komuników Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także dołożenie wszelkich starań w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia się tej choroby na  teren naszego województwa, m.in. poprzez:
 -   rzetelne, jak najszersze informowanie mieszkańców gmin, hodowców trzody chlewnej o  bardzo realnych zagrożeniach związanych z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie naszego województwa,
  -   wzmożenie kampanii informacyjno - edukacyjnej na Państwa terenie, celem dotarcia do wszystkich mieszkańców gminy oraz jak największej grupy podróżnych,
 - podjęcie współpracy z organami  ścigania celem zintensyfikowania działań kontrolnych w transporcie zwierząt i artykułów pochodzenia zwierzęcego,
 -   niezwłoczne zgłaszanie organom ścigania informacji dotyczących nielegalnego handlu zwierzętami (przede wszystkim trzodą chlewną) i produktami zwierzęcymi na targowiskach lub innych miejscach sprzedaży produktów rolnych.
        Afrykański pomór świń to groźna, wysoce zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików.
        Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń będzie skutkować dalszymi stratami  ekonomicznymi w hodowli, spowodowanymi upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby a także ogromnymi  stratami w przemyśle mięsnym na terenie naszego województwa.  
          Informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla osób podróżujących, a także wzory plakatów i ulotek w sprawie afrykańskiego   pomoru świń można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: www.wetgiw.gov.pl   

 

                                                                          WICEWOJEWODA ŁÓDZKI


                Karol Młynarczyk

Źródło informacji: Marzena Sosińska. Data utworzenia: 2016-10-25.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-10-25 13:50:56.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2016-10-25 13:50:56.
czytano: 1450 razy, id: 8349
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-10-25
Dodanie załącznika/ załączników


2016-10-25
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022