Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 20 sierpnia 2022 r.

imieniny: Bernard, Sabina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o zmianach nazw pięciu ulic położonych w mieście Skierniewice.

INFORMACJA

    
    Prezydent Miasta Skierniewice niniejszym informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 744) Rada Miasta Skierniewice podjęła następujące uchwały dotyczące zmiany nazw pięciu ulic położonych w mieście Skierniewice:

1. uchwała Nr XXXIX/76/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „gen. Zygmunta Berlinga” na ulicę „ppłk. pil. Romualda Sulińskiego”

2. uchwała Nr XXXIX/77/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „Władysława Hibnera” na ulicę „gen. Józefa Hallera”

3. uchwała Nr XXXIX/78/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „Franciszka Zubrzyckiego” na ulicę „Bracką”

4. uchwała Nr XXXIX/79/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „Aleksandra Zawadzkiego” na ulicę „Anny Olszewskiej”

5. uchwałę Nr XXXIX/80/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w mieście Skierniewice, na mocy której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy „25-lecia PRL” na ulicę „Edmunda Jaworskiego”

    Powyższe uchwały zostały opublikowane dnia 20 lipca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycjami 3416-3420.  Uchwały weszły w życie z dniem 04 sierpnia 2017 roku.  

 

BT/EŚ

Źródło informacji: Ewa Świniarska. Data utworzenia: 2017-08-22.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2017-08-22 15:02:30.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2017-08-22 15:02:30.
czytano: 2104 razy, id: 9290
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-25
Aktualizacja wiadomości


2017-08-23
Aktualizacja wiadomości


2017-08-22
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022